trang chủ Tin tức Mức lệ phí trước bạ ô tô thay đổi từ ngày 1-1-2024

Mức lệ phí trước bạ ô tô thay đổi từ ngày 1-1-2024

Chỉ còn những ngày cuối của tháng 12-2023 để người mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hưởng 50% lệ phí trước bạ.

Mức lệ phí trước bạ ô tô từ ngày 1-1-2024

Mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô từ ngày 1-1-2024 thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu LPTB tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Theo đó, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô: Mức thu là 2%.

Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): nộp LPTB lần đầu với mức thu là 10%.

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung tại điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022.

 

Sắp thay đổi mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô? - 1
 

 

Sắp thay đổi mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô. Ảnh: TN

Ô tô pick-up chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 950 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức LPTB lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Ô tô điện chạy pin: Trong vòng 3 năm kể từ ngày 1-3-2022, nộp LPTB lần đầu với mức thu là 0%.

Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp LPTB lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Các loại ô tô quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022: nộp LPTB lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp, cơ quan thuế xác định mức LPTB đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022.

Mức thu lệ phí trước bạ ô tô hiện hành

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 41/2023 thì trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2023 đến hết ngày 31-12-2023, mức thu LPTB đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022 nêu trên; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đối với các loại xe ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không thuộc trường hợp nêu trên thì mức thu lệ phí trước bạ bằng 100% mức thu quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022 nêu trên; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

(Nguồn: https://plo.vn/sap-thay-doi-muc-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-post766106.html )

xe mới về

Auto Dai Phat